Dobór filtrów hydraulicznych

 

Aby poprawnie dobrać filtr hydrauliczny należy określić podstawowe parametry pracy:

– typ oleju.

     Parametr ten jest istotny pod kątem:

  zgodności chemicznej oleju z materiałami zastosowanymi do budowy filtra. Elementem szczególnie wrażliwym jest uszczelnienie, np. w postaci oringu. Źle dobrany materiał uszczelnienia może nie być odporny na działanie związków zawartych w oleju.
  lepkość oleju. Lepkość oleju należy dobrać do warunków środowiskowych. Klasę lepkości należy odnieść do przewidywanych warunków zewnętrznych (temperatur panujących na zewnątrz) oraz do wydajności układów chłodzenia oleju.

– maksymalny przepływ w układzie hydraulicznym i maksymalny przepływ przez każdy z zastosowanych filtrów

– minimalną temperaturę przeliczeniową. Minimalna temperatura przeliczeniowa przekłada się bezpośrednio na maksymalną lepkość oleju.