Kontakt

 • WF PZL Zakład Doświadczalny Sp. z o.o.
 • KRS Nr 000021455 Sąd Rejonowy
 • w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał zakładowy 61.000,00 zł
 • Regon 691790840
 • NIP 8181598375 
 •  
 • Sekretariat i Księgowość:
 • tel: (+48 17) 74 92 130 w.20
 • sekretariat@wfzd.pl
 • Dział Konstrukcyjno-Technologiczny:
 • tel: (+48 17) 74 92 132 w.24
 •  
 •  
 • Obsługa – tel: (+48 17) 74 92 130, 131 w.33
 •  
 • Dział Sprzedaży:
 • Łukasz Frydło – Kierownik Działu Sprzedaży
 •  l.frydlo@wfzd.pl, mob.: +48 535 541 743
 •  
 • Aleksander Bochenek
 • a.bochenek@wfzd.pl, mob.: +48 608 66 65 49
 •  
 • Katarzyna Klocek
 • k.klocek@wfzd.pl, mob.: +48 887 788 151
 •