Filtry oleju

FILTRY OLEJU

Olej dla silnika jest tym czym krwioobieg dla człowieka.

Dlatego też nigdy nie należy lekceważyć wyboru dostawcy i montować dowolny wyrób dowolnego dostawcy jako pewnik. Zasada ta ma szczególne znaczenie kiedy użytkujemy maszynę w ciężkich warunkach pracy.

Niewielki koszt wymiany filtra w ramach przeglądu konserwacyjnego jest niczym w stosunku do wartości naprawy lub wymiany zniszczonych elementów silnika. Niestety, przeciętny użytkownik nie jest w stanie określić, czy zamontowany filtr pracuje poprawnie. Szkody powstałe w silniku wskutek braku filtracji są widoczne z reguły dopiero gdy pojawiają się pierwsze objawy wadliwej pracy silnika.

Projektowane i produkowane przez Zakład wkłady i filtry olejowe spełniają normy ISO 16889.

Konstrukcja filtra oparta jest na:

– wytrzymałym rdzeniu metalowym, o odporności na ściskanie przekraczającej wielokrotnie ciśnienie pracy pomp olejowych
– wysokozaawansowanym materiale filtracyjnym dobranym do wymogów filtracji w poszczególnych maszynach
– klejach i denkach odpornych na maksymalnie niskie i maksymalnie wysokie temperatury pracy prac na zjawisko szoku termicznego
– konstrukcji odpornej na wibracje
– uszczelnieniach dopasowanych chemicznie do stosowanego oleju.

Czy wiesz, że nowoczesne materiały filtracyjne bazujące na włóknach szklanych i nanotechnologii mają nawet 10-krotnie większą chłonność niż typowe materiały filtracyjne oparte na włókninach celulozowych? Dlatego też już w obecnej chwili możliwe jest budowanie układów olejowych z niewymiennymi filtrami oleju.

Czy wiesz, że montaż popularnej „puszki olejowej” metodą na pasujący gwint może doprowadzić do remontu silnika?

Często wydaje na się, że jeśli filtr da się zamontować, to wszystko będzie w porządku. Nic bardziej mylnego. Dzisiejsze puszki olejowe to skomplikowane urządzenia wyposażone nawet w trzy zawory regulacyjne. Podstawy zawór, tzw. by-pass jest dopasowany do ciśnienia wytwarzanego przez dedykowaną pompę olejową i ustawiany jest na około 90% wartości ciśnienia podawanego z pompy. Montaż filtra z przewymiarowanym by-passem prowadzi do jego całkowitej eliminacji. Taki zawór nigdy, nawet w sytuacji awaryjnej, nie będzie miał prawa się otworzyć. Natomiast zastosowanie by-passu o relatywnie niskim ciśnieniu otwarcia spowoduje, że filtr ciągle będzie otwarty przez by-pass, a olej nigdy nie popłynie przez materiał filtrujący.