Regeneracja wkładów

Regeneracja wkładów filtracyjnych

Na zamówienie klienta wykonujemy regenerację używanych wkładów filtracyjnych. Dostarczane do regeneracji wkłady powinny być oczyszczone z pyłów, wkłady olejowe wypłukane w benzynie i osuszone.

Regeneracja polega na wymianie zużytego materiału filtracyjnego, a w przypadku konieczności także innych części na nowe, po ich wcześniejszej weryfikacji.

Trwałość takich wkładów oraz parametry filtracyjne odpowiadają wymaganiom wkładów nowych.